Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Власова Г.В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації

  • Файл формата pdf
  • размером 3,27 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Власова Г.В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації
Київ, ДАКККім, 2006. - 290 с.
Навчальний посібник включає матеріали розділів курсу відповідно до навчальної програми. Це одна з фахових дисциплін, що вивчається студентами спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність.
Значення курсу визначається сутністю процесів АСПІ в інформаційній діяльності. Кінцевим результатом і метою АСПІ є підготовка та доведення до користувача згорнутої інформації про документи, аналітичної інформації відповідно до інформаційних потреб користувача. У зв’язку з цим в основу курсу покладено два основних методи: аналіз і синтез. Це обумовлює необхідність вивчення макро-та мікроаналітичного згортання інформації з метою представлення нової інформаційної продукції як в традиційному, так і в електронному вигляді.
Тому змістом курсу передбачено вивчення теорії та методики АСПІ з використанням інформаційних систем, враховуючи специфіку спеціалізації Міжнародні інформаційні системи.
Суттєва увага приділена найбільш розповсюдженим видам згортання і розгортання інформації – анотуванню, реферуванню та створенню оглядових документів. Основний наголос при цьому було зроблено на питаннях теорії та сучасних методах формалізованого
згортання інформації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация