Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бєляєв О.О. та ін. Економічна політика

  • Файл формата pdf
  • размером 784,66 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бєляєв О.О. та ін. Економічна політика
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. - К.: КНЕУ, 2000
Автори: О. О. Бєляєв (керівник автор. кол., д. е. н. ), М. І. Диба, доктори економічних наук, А. С. Бебело, А. З. Зазимко, В. І Кириленко, О. М., Комяков, А. В., Коровський, В. І. Стахівський, кандидати економічних наук, С. О. Масліченко, О. В. Сінельник, аспіранти.
Рецензенти: А. І. Кредісов, д-р екон. наук, проф. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченко; В. В. Радченко, канд. екон. наук, доц.
Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.
Відповідальні за випуск: О. О. Бєляєв, А. З. Зазимко.
.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация