Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки

  • Файл формата djvu
  • размером 3,66 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
Редактор І. А. Черненко. - К.: Видав-во "Рось". - 1994. - 363 с.
Словник складається з двох частин - власне Російсько-українського словника та українського покажчика. Загальний обсяг - понад 30 тисяч термінів з різних розділів інформатики, кібернетики, обчислювальної техніки та програмування. У першій частині словника вміщено пронумеровані в алфавітному порядку російські терміни та їхні українські відповідники. У другій частині вміщено в алфавітному порядку українські терміни з посиланням на номери їхніх російських відповідників, а це дає змогу використовувати словник і як українсько-російський.
До словника входять слова-терміни, які являють собою сполучення двох, а інколи і більше слів. На всіх термінах проставлено наголос. Дається граматична характеристика слів. З масиву українських термінів вилучено мовні покручі та кальковані або транслітеровані російські терміни, повернено багато суто українських репресованих термінів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация