Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Двуліт П.Д. Гравіметрія

  • Файл формата pdf
  • размером 9,39 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Двуліт П.Д. Гравіметрія
Учебник для вузов. Львов, ЛАГТ, 1998. - 196 с. На украинском языке.
Предназначен для студентов специальностей "геодезия", "астрономогеодезия", "прикладная геодезия", а также для военных специальностей.
ISBN 5-7763-4562-6
Підручник Гравіметрія складено на основі лекцій, які читав автор протягом багатьох років на геодезичному факультеті Державного університету Львівська політехніка студентам спеціальностей Астрономогеодезія, '‘Прикладна геодезія, а також курсантам військового відділення.
В підручнику розглянута загальна характеристика гравітаційного поля Землі, описані питання теорії і практики спостережень сучасними гравіметричними приладами, методи їх досліджень, способи обробки результатів вимірювань і оцінка їх точності.
Висвітлені принципи побудови опорних гравіметричних мереж, методика виконання гравіметричного знімання, топографо-геодезичні роботи, методика складання і точність
побудови гравіметричних карт. Належну увагу приділено в підручнику питанням сучасного стану зміни гравітаційного поля з часом, прогнозуванню гравіметричних аномалій і використанню гравіметричних даних для розв’язання завдань геодезії та геофізики.
Підручник призначений для підготовки фахівців геодезичних спеціальностей у вузах України. Він може бути використаний курсантами військових академій і інститутів, а також студентами геофізичних спеціальностей та інженерно-технічними працівниками геолого-геофізичних організацій, які займаються гравіметричними роботами.
Зміст:
Загальна характеристика гравітаційного поля Землі.
Абсолютні вимірювання прискорення сили ваги.
Динамічний метод відносних вимірювань сили ваги.
Відносні вимірювання прискорення сили ваги статичними гравіметрами.
Вимірювання других похідних потенціалу сили ваги.
Вимірювання сили ваги на морі та в повітрі.
Опорні гравіметричні мережі та гравіметричні знімання.
Обчислення аномалій сили ваги.
Використання гравіметричних даних у геодезії і геофізиці.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация