Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Іващенко В.Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології)

  • Файл формата pdf
  • размером 5,48 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Іващенко В.Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології)
Монографія. — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. — 328 с.
У монографії в контексті загальнотеоретичних проблем когнітивної лінгвістики й термінознавства розроблено окремі теоретичні положення нового напряму лінгвістичних досліджень - когнітивної термінології, або наукової лінгвоконцептології, спираючись на які, можна розглядати механізми концептуалізації та задавати параметри ментально-мовного опису-моделювання як науково-мистецьких (мистецтвознавчих) концептів, так і їхніх концептосфер.
Теоретичні положення проілюстровано на матеріалі української мистецтвознавчої термінології, зокрема номенів та системи термінопонять, що репрезентують науково-мистецький концепт кобзар, а також номенклатурно-термінологічних одиниць-репрезентантів топологічної організації концептосфери мистецтвознавствa.
Для мовознавців, аспірантів, студентів-філологів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация