Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Німчук В.В., Пуряєва Н.В. (упор.) Історія українського правопису XVI-XX століття. Хрестоматія

  • Файл формата djvu
  • размером 8,56 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Німчук В.В., Пуряєва Н.В. (упор.) Історія українського правопису XVI-XX століття. Хрестоматія
Киïв: Наукова думка, 2004. — 582 с. — ISBN 966-00-0261-0.
У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст. Хрестоматія містить також короткі відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплинули на цей процес. Видання є надзвичайно актуальним в умовах сучасної правописної полеміки, що точиться в Україні, оскільки воно відображає традицію формування української правописної системи на наукових засадах із урахуванням неповторних особливостей української літературної мови; подає прецеденти розв'язання багатьох конфліктних правописних питань, пошуку й віднайдення розумних компромісів між різними українськими правописними традиціями з метою створення єдиного для цілої України орфографічного кодексу та багато в чому пояснює засади й причини запропонованих сьогодні змін в українському правописі.
Хрестоматія призначена для філологів (науковців, викладачів, студентів), а також для всіх, хто не байдужий до проблем сучасного українського правопису, цікавиться історією його формування й прагне осмислити його сучасний стан.
Німчук Василь. Переднє слово.
Зизаній Лаврентій. Грамматіка словєнска.
Смотрицький Мелетій. Грамматіки славєнскиа правилноє Сгнтаґма.
Павловський Олексій. Грамматика Малороссійскаго нарьчія.
Прибавленіе къ Грамматикъ Малороссійскаго нарьчія. Или, отвътъ на Рецензію, здъланную на оную Грамматику.
Русалка Дністровая.
Шашкевич Маркіян. Рускоє весЬлє описаноє через І. ЛозЪньского в Перемишли — в типографіи владичній гр. кат. 1835.
Шевченко Тарас. Букварь южнорусскій (1861).
Куліш Пантелеймон. Граматка.
Гатцук Микола. Украінска абетка.
Максимович Михайло. О правописаніи Малороссійскаго языка: Письмо къ Основьяненку.
Смаль-Стоцький Степан, Гартнер Федір. Руска граматика.
Руска правопись зі словарцем (1904).
Смаль-Стоцький Степан. Правописні непорозуміння.
Драгоманов Михайло. В справі реформи Hamoji правописі.
Грінченко Борис. Три питання нашого правопису.
Нечуй-Левицький Іван. Сьогочасна часописна мова на Украіні.
Грамматика украінського язика.
Франко Іван. Азбучна війна в Галичині 1859 р.
Науменко Володимир. Загальні прінціпи українського правопису.
Граматична термінологія і правопись, ухвалені Комісією мови при Українському Товаристві Шкільної Освіти в Київі.
Сімович Василь. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науцї.
Голоскевич Григорій. Український правописний словничок з короткими правилами правопису.
Волошин Августин. Методическа грамматика карпато-русского языка для народныхъ школъ.
Шумлянський Федір. Найголовніші правила українського правопису Української Академії Наук видання 1921 року (Розвідка).
Найголовніші правила українського правопису (1921).
Правописні правила приняті Науковим Товариством ім. Шевченка у Львові (1922).
Тимченко Євген. Desiderata в справі нашого правопису.
Пилипенко Сергій. Odvertyj lyst do vsix, xto cikavyt'sja cijeju spravoju.
Український правопис (проект) (1926).
Грушевський Михайло. До управильнення українського правопису.
Кримський Агатангел. Нарис історії українського правопису до 1927 року.
Скрипник Микола. Підсумки правописної дискусії.
Синявський Олекса. Коротка історія "Українського правопису".
Український правопис (1928).
Український правопис (1933).
Український правопис (1945).
Гарайда Іван. Грамматика руського языка.
Кириченко Ілля. Особливості нового українського правопису.
Проект нової редакції українського правопису (1999): анкета для опитування фахівців.
Покажчик осіб.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация