Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням

  • Файл формата pdf
  • размером 4,35 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.
ISBN 978-611-01-0031-1
У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності.
Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация