Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі
Навчальний посібник для студентів напрямку Комп’ютерні науки, 2002
повна версія
В навчальному посібнику дано систематичне викладення основ курсу Комп’ютерні мережі.
Розглянуті концепція архітектури відкритих систем еталонна модель взаємодії відкритих систем, найбільш відомі протоколи: канального рівня HDLC та мережного рівня X
.25. Окрема глава присвячена викладенню популярного стека протоколів TCP/IP, який використовується в мережі Internet. Особливістю даного навчального посібника є те, що на відміну від багатьох монографій та підручників на цю тему багато уваги приділено викладенню моделей, методів та алгоритмів, аналізу і оптимізації характеристик та синтезу архітектури мереж. Крім відомих моделей та методів, в посібнику розглянуті також оригінальні методи, алгоритми, зокрема аналізу показників живучості та синтезу архітектури глобальних комп’ютерних мереж. Дано опис інструментального пакету програм NetBuilder, що реалізує запропоновані автором методи.
В посібнику розглянута як приклад одна з найбільш відомих операційних систем Novell NetWare
4.X.
Детально розглянуті локальні обчислювальні мережі (ЛОМ), різні методи доступа до середовища передачі, стандартні протоколи для ЛОМ. Детально описана популярна ЛОМ Ethernet, її перспективні специфікації: Fast Ethernet та Gigabit Ethernet, а також інші перспективні комунікаційні технології для ЛОМ.
Навчальний посібник для студентів бакалавратів Комп’ютерні науки та Прикладна математика. Він буде корисний всім спеціалістам, хто займається розробкою, проектуванням та моделюванням глобальних і локальних комп’ютерних мереж.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация