Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Величко В.В. Економіка підприємства

  • Файл формата pdf
  • размером 954,74 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Величко В.В. Економіка підприємства
Навчальний посібник. — Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.
Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи за програмою навчальної дисципліни «Економіка підприємства».
Особливістю навчального посібника є спрямованість на впровадження активних методик навчання, можливість самостійного оволодіння курсом за дистанційною або заочною формою підготовки фахівців. Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що обов’язкові для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, передовий досвід з економіки підприємства, чинне законодавство.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним керівникам підприємств, менеджерам, підприємцям, усім, кого цікавлять економічні питання підприємницької діяльності в Україні.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация