Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. — Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2002. — 229 с.
Мета дисертації полягає у проведенні комплексного теоретико-правового дослідження місця та ролі судового прецеденту у правовій системі Англії, а також у з‘ясуванні сучасного стану і перспектив розвитку прецедентної форми права в Україні.
План
Вступ
Передумови виникнення та особливості розвитку англійського прецедентного права
Судова влада у правовій системі Англії
Становлення прецедентного права Англії
Судовий прецедент як компонент правової системи Англії
Прецедентна норма англійського права
Судовий прецедент і англійські вчення про право
Взаємодія закону та судового прецеденту в сучасному англійському праві
Англійська доктрина судового прецеденту
Застосування норми прецедентного права
Дія принципу stare decisis
Прецедент у діяльності судових органів України
Конституційний Суд України
Суди загальної юрисдикції
Висновки
Список використаних джерел
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация