Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. — Київ, 2002. — 205 с.
Дисертація є самостійною працею монографічного характеру, яка вперше присвячена комплексному вивченню принципів організації та діяльності органів прокуратури України, в тому числі і в історичному плані. Формулюються теоретичні і практичні висновки, пропозиції, положення, що мають соціальну цінність. У статтях, опублікованих у співавторстві, теоретичні положення, аналіз літератури проведені з окремих історичних питань, поняття принципів, реалізації органами прокуратури принципу гласності, були узагальнені і відредаговані співавторами.
Вступ
Сутність, генезис, значення принципів організації та діяльності прокуратури України
Історія виникнення та розвитку прокуратури, принципів її організації та діяльності
Місце, завдання прокуратури в механізмі держави
Поняття і значення принципів організації та діяльності прокуратури в Україні
Система принципів організації та діяльності прокуратури України
Поняття, зміст системи принципів організації та діяльності прокуратури
Співвідношення принципів організації та діяльності прокуратури України з іншими видами галузевих принципів
Принципи організації та діяльності прокуратури в роботі органів прокуратури
Характеристика принципів організації та діяльності прокуратури України та їх реалізація
Принцип єдності прокурорської системи
Принцип централізації органів прокуратури
Принцип єдиноначальності у діяльності прокуратури
Принцип законності
Принцип незалежності органів прокуратури
Принцип гласності діяльності органів прокуратури
Принцип поєднання інтересів людини і держави в діяльності органів прокуратури
Принцип невідворотності відповідальності і профілактика правопорушень в діяльності прокуратури
Висновки
Список використаних джерел
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация