Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Левченко К.Б. Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Левченко К.Б. Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2003.
Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад управління процесами формування ґендерної політики в Україні. В ній визначається зміст категорії “ґендерна політика”, розкриваються сутність, цілі, завдання, принципи, напрямки реалізації ґендерної політики в Україні, визначається її місце в системі галузевих напрямків державної політики, аналізуються повноваження органів державного управління в процесі формування ґендерної політики на національному та місцевому рівнях, нормативно-правове, кадрове, наукове-методичне, фінансове, інформаційне забезпечення формування ґендерної політики в державі, пропонуються можливі шляхи підвищення ефективності управління, в тому числі на основі запровадження комплексного підходу до вирішення питань та плідній взаємодії різних суб’єктів управління, як то: державних, недержавних та міжнародних організацій, формулюються рекомендації та пропозиції, спрямовані на удосконалення організаційно-правових засад управління у зазначеній сфері.
В дисертації закладено основи теорії управління ґендерною політикою в Україні, визначено сутність, цілі, напрямки, принципи ґендерної політики, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – вдосконалення управлінської діяльності з формування важливого напрямку державної політики. Основним завданням дослідження було обґрунтування на основі аналізу концептуальних засад ґендерної політики, її нормативно-правового та організаційного забезпечення, розкриття процесів становлення та розвитку ґендерного законодавства, повноважень та функцій суб’єктів творення та реалізації ґендерної політики, виявлення позитивного досвіду, існуючих протиріч та недоліків, а також шляхів підвищення ефективності управління у цій сфері. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация