Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. — Національний університет внутрішніх справ. — Харків, 2003.
Дисертацію присвячено новітній методології, теорії і практиці сучасної української та правової системи держави. Зазначена мета реалізується шляхом осмислення феномена свободи як фундаменталізуючого, сутнісного і наскрізного принципу ліберально-демократичної правової держави.
З'ясовується природа легітимаційно-договірної теорії держави і права. Виявляється сутність деліберативної демократії, нового «поділу влад», нового типу «громадськості» і нового підходу до тлумачення феномену громадянського суспільства. Розкривається космополітичний характер демократичного громадянства як основного інституту права ЄС.
Проаналізовано зміст основних прав і свобод українського громадянина в контексті вимог Ради Європи і ЄС. Розкриваються принципи, форми і методи діяльності українських державних інституцій з охорони основних прав і свобод людини і громадянина, розглядаються проблеми оптимізації правоохоронної діяльності та міжнародного співробітництва у галузі захисту прав людини і основних свобод.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация