Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Қалдыбаев С.У., Бижанова А.С., Ахмедиярова А.Т., Қасымова Д.Т. Автоматтандырылған басқару жүйелері

  • Файл формата pdf
  • размером 3,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Қалдыбаев С.У., Бижанова А.С., Ахмедиярова А.Т., Қасымова Д.Т. Автоматтандырылған басқару жүйелері
Оқулық. — Алматы: Дəуір, 2011. – 232 б.
Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі): «Көлікті пайдалану жəне жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығын оқытатын жоғары оқу орындарына арналған оқулық.
Бұл оқулық студенттерге көліктік тасымалдауларды басқару жүйелерінің барлық деңгейлерін ақпараттық қамтамасыз етуді автоматтандыру, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар қызметтері жағдайында компь ютерлік техникада басқару міндеттерінің шешімдерін жасақтау, жасау жəне олардың нəтижелерін қолдану əдістері туралы, сонымен қатар, қазіргі заманғы талаптарға сай тасымалдауларды басқаруды автоматтандыру іс-шараларының пайдаланушылық жəне экономикалық тиімділігін бағалау əдістері туралы кəсіби білім алуға көмектеседі.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация