Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Odilqoriyev X.T., Tulteyev I.T., Suvonqulov M.I. va boshq. Davlat va huquq nazariyasi

  • Файл формата pdf
  • размером 910,67 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Odilqoriyev X.T., Tulteyev I.T., Suvonqulov M.I. va boshq. Davlat va huquq nazariyasi
Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. — 336 b.
O‘quv qo‘llanma davlat va huquq sohasidagi hozirgi zamon ilmiy konsepsiyalarini inobatga olgan holda tayyorlandi. U davlat va huquqni talqin etishdagi an’anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda yangi muammolar hamda nuqtayi nazarlarni ham qamrab olgan. Shuningdek, unda O‘zbekistonda shakllanayotgan fuqarolik jamiyati, demokratik davlatchilik va huquqiy tizim xususiyatlariga oid nazariy xulosalar o‘z ifodasini topgan. Davlat va huquqning mohiyati, mexanizmi, funksiyalari va jamiyatni modernizatsiyalash davridagi roli jonli tarzda bayon etildi.
O‘quv qo‘llanma yuridik ilmgohlar talabalariga, o‘qituvchilariga, mutaxassislarga, shuningdek, davlat va huquq masalalariga qiziquvchi barcha kitobxonlarga mo‘ljallangan.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация