Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України

  • Файл формата pdf
  • размером 2,11 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — Київ, 2014. — 237 с.
Мета дисертаційної роботи полягає у здійсненні комплексного наукового аналізу мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, встановленні та аналізі системи норм, що передбачають відповідальність за злочини, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, за кримінальним законодавством України, а також виробленні на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення механізму кримінальноправової охорони права громадян не зазнавати дискримінації за ознаками раси, нації або релігійних переконань.
Для досягнення даної мети дисертантом визначені такі основні задачі:
розглянути доктринальні підходи щодо визначення мотиву злочину, його кримінально-правового значення, класифікації мотивів злочинної поведінки, та запропонувати власну думку з таких питань;
визначити конкретний зміст мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, дослідити підстави їх виникнення (мотивоутворюючі чинники) та специфічні ознаки;
встановити співвідношення мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості з іншими спонуканнями;
визначити систему складів злочинів з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному законодавстві України;
розробити спеціальні правила кваліфікації злочинів з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості та надати рекомендації для працівників правозастосовних органів щодо оцінки відповідних посягань;
дослідити вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на обрання заходів кримінально-правового впливу, та сформулювати рекомендації для суддів щодо врахування відповідної обставини при призначенні покарання;
виявити позитивний досвід законотворчості окремих зарубіжних країн щодо встановлення кримінальної відповідальності за посягання на права громадян не зазнавати дискримінації за ознаками раси, нації або релігійних переконань, з метою запозичення його українським законодавцем;
визначити напрямки вдосконалення кримінального законодавства щодо злочинів, які вчинюються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.
Об’єктом дослідження є злочинні посягання на право громадян не зазнавати дискримінації за ознаками раси, нації або релігійних переконань.
Предметом дослідження є мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация