Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чернега Ю.О. Відповідальність за підкуп за кримінальним правом України

  • Файл формата pdf
  • размером 236,58 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чернега Ю.О. Відповідальність за підкуп за кримінальним правом України
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — Львів : Львівськ. держ. ун-т внутр. справ, 2019. — 21 с.
У роботі висвітлено питання відповідальності за підкуп за кримінальним правом України та розкрито стан його наукового дослідження. Розглянуто історично-правові аспекти становлення та нормативної регламентації кримінально-правової відповідальності за підкуп. Проаналізовано зарубіжне кримінальне законодавство на предмет виявлення закономірностей нормативної регламентації відповідальності за підкуп. Запропоновано інтегроване поняття «підкуп» у кримінальному праві, виокремлено та проаналізовано його родові ознаки. Окреслено проблеми взаємозв’язку активної та пасивної форм підкупу, поняття та місця неправомірної вигоди у складах підкупу у КК України, обумовленість підкупу та обсяг поняття «підкуп» у кримінальному праві України. Наведено варіанти розв’язання окремих проблем кримінально-правової кваліфікації підкупу та реалізації кримінальної відповідальності за таке посягання. Проаналізовано судову практику та запропоновано зміни до кримінального законодавства України, спрямовані на підвищення ефективності кримінально-правового регулювання.
Ключові слова: хабарництво, підкуп, кримінальна відповідальність, неправомірна вигода, покарання, активний підкуп, пасивний підкуп, санкція.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация