Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Запорожець Р.А. Запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування

  • Файл формата pdf
  • размером 327,01 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Запорожець Р.А. Запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. — 22 с.
На монографічному рівні розглянуто актуальні правові, теоретичні та практичні проблеми запобігання шахрайству, що вчиняється у сфері іпотечного кредитування, визначено поняття та запропоновано класифікацію цих злочинів, розроблено кримінально-правову та
кримінологічну характеристику вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування, яка ґрунтується на аналізі різноманітної статистичної та аналітичної інформації про рівень, структуру, географію та динаміку злочинів цієї категорії. Окреслено проблеми при виявленні та припиненні злочинної діяльності окремих осіб і організованих злочинних угруповань, які готують та вчиняють ці злочини; запропоновано напрями їх вирішення. Охарактеризовано досвід США, Канади, ФРН та інших держав, запропоновано напрями його використання. Проаналізовано заходи запобігання вчиненню шахрайств у сфері іпотечного кредитування та надано рекомендації щодо їх удосконалення. Визначено, що заходи загально-соціального запобігання вказаним шахрайствам мають стратегічне значення. Охарактеризовано віктимологічний напрям запобігання злочинам, вчинюваним у сфері іпотечного кредитування.
Ключові слова: запобігання злочинам, шахрайство у сфері іпотечного кредитування, організовані злочинні угрупування, загально-соціальне
запобігання, структура шахрайств, особа-шахрай.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация