Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Грищук Г.М. Кримінально-правова характеристика інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

  • Файл формата pdf
  • размером 374,85 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Грищук Г.М. Кримінально-правова характеристика інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. — 22 с.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань кримінально-правової характеристики інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. У роботі розкрито теоретико-методологічні засади дослідження, розглянуто особливості становлення інституту екстрадиції та міжнародно-правового регулювання видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Здійснено аналіз загальних засад інституту екстрадиції в кримінальному праві України, розкрито сутність вказаного інституту, проаналізовано
кримінально-правові підстави здійснення видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Досліджено особливості реалізації інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в правозастосовчій практиці. Визначено кримінально-процесуальні та кримінально-виконавчі засади інституту екстрадиції в Україні. Зроблено висновки та сформульовано практичні пропозиції, важливі для кримінального права.
Ключові слова: особа, яка вчинила злочин, екстрадиція, кримінальне правопорушення, видача осіб, екстрадиційні норми, екстрадиційні правовідносини, принципи екстрадиції.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация