Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Паламарчук К.В. Кримінальна відповідальність за розбій: порівняльно-правове дослідження

  • Файл формата pdf
  • размером 353,91 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Паламарчук К.В. Кримінальна відповідальність за розбій: порівняльно-правове дослідження
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. — 22 с.
У дисертації здійснено комплексне порівняльно-правове дослідження кримінальної відповідальності за розбій. Висвітлено ряд теоретичних та практичних питань. Виходячи з результатів вивчення історичного розвитку розбою, ґрунтуючись на теоретичних основах та емпіричній базі дослідження, враховуючи позитивний та негативний іноземний досвід, запропоновано низку змін до українського кримінального законодавства. Передусім вони окреслюють межі удосконалення ст. 187 “Розбій” КК України та внесення змін і доповнень у примітку
до ст. 185 КК України та примітку до ст. 289 КК України, а також стосуються змін термінології в межах ст. 187 КК України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация