Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вереша Р.В. Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину

  • Файл формата pdf
  • размером 502,95 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вереша Р.В. Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину
Автореф. дис. ... д.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. — 38 с.
У роботі визначено концепцію, методологію та феноменологічну основу суб’єктивної сторони складу злочину. Встановлено структуру суб’єктивної сторони злочину та суб’єктивної сторони складу злочину. Обґрунтовано, що принцип вини має морально-етичне походження.
Розроблено поняття «загальна теорія вини у кримінальному праві». Встановлено, що вина, будучи обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони як елемента складу злочину, перебуває в основі кримінальної відповідальності (є однією із складових її умов) та підстави кримінальної відповідальності як основоположних інститутів кримінального права України. Визначено, що суб’єктивна сторона складу злочину в ряді випадків набуває ускладнених конструкцій, якими є складна вина, помилка особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та казус (випадок). Здійснено кримінально-правову характеристику мотиву, мети та емоційного стану як факультативних ознак суб’єктивної сторони складу злочину.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация