Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ладнюк В.Р. Кримінально-правова характеристика перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради

  • Файл формата pdf
  • размером 561,29 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ладнюк В.Р. Кримінально-правова характеристика перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. — 22 с.
Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань кримінально-правової характеристики перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Проаналізовано теоретичні, методологічні та правові засади її дослідження. Здійснено історичний аналіз законодавства України та порівняльно-правове дослідження норм КК зарубіжних країн у контексті захисту діяльності народного депутата та депутата місцевої ради. Охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 351 КК України, висвітлено особливості їх відмежування від суміжних злочинів та адміністративного правопорушення. З огляду на конструкцію досліджуваних норм, запропоновано правила її кваліфікації за сукупністю та при конкуренції кримінально-правових норм. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства за перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради та рекомендації щодо практики його застосування.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация