Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дан Г.В. Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні

  • Файл формата pdf
  • размером 477,19 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дан Г.В. Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. — 22 с.
Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні. Проаналізовано теоретико-методологічні та правові засади її дослідження. Здійснено історичний, порівняльно-правовий аналіз вітчизняного законодавства та законодавства зарубіжних країн у контексті покращення захисту волі, честі та гідності дитини. У роботі визначено соціально-правову природу дитячого жебрацтва. Запропоновано систему заходів запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, що являє собою комплекс загальносоціальних спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів морально-виховного; економічного; правового та морально-психологічного характеру. Проведене дослідження має чітко виражений прикладний аспект. Запропоновано низку змін до адміністративного та кримінального законодавства з метою вдосконалення правового захисту волі, честі та гідності дитини. У процесі дослідження розроблено алгоритм дій працівника поліції при виявленні фактів використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Визначено особливості віктомологічного напряму запобігання даному виду злочину. Окреслено перспективи вдосконалення заходів запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом з урахуванням досвіду зарубіжних країн.
Ключові слова: дитина, права дитини, жебрацтво, злочин, злочинність, злочинна діяльність, використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, втягнення, детермінація, особа злочинця, віктимність, запобігання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация