Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Безногих В.С. Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків: порівняльно-правове дослідження

  • Файл формата pdf
  • размером 634,64 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Безногих В.С. Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків: порівняльно-правове дослідження
Автореф. дис. ... к.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2018. – 22 с.
Робота є першим в Україні комплексним кримінально-правовим дослідженням використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, з позиції порівняльно-правового пізнання. Конкретний внесок здобувача в наукову розробку зазначених положень полягає в обґрунтуванні нових теоретичних висновків, розробленні пропозицій та рекомендацій, що містять елементи наукової новизни та мають важливе теоретичне і практичне значення для науки кримінального права та практики протидії відмиванню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків. У дисертації висвітлено низку теоретичних і практичних питань. Виходячи з результатів вивчення історичного розвитку протидії використанню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, ґрунтуючись на теоретичних засадах та емпіричній базі дослідження, враховуючи позитивний та негативний іноземний досвід, запропоновано низку змін до українського кримінального законодавства (зокрема, щодо вилучення ст. 306 з КК України та передбачення використання її положень у ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України у якості обтяжуючих обставин). Підкреслено, що більшістю зарубіжних країн визнається економічна спрямованість злочинів з легалізації (відмивання) коштів, отриманих від злочинної діяльності, зокрема, від незаконного обігу наркотиків, і тому разом з позбавленням волі широко використовуються санкції у вигляді конфіскації майна та штрафів. На відміну від України, у низці іноземних держав (Німеччина, Франція, Князівство Монако) поряд з кваліфікуючими (особливо кваліфікуючими) складами злочинів щодо використання коштів, здобутих від злочинної діяльності, включаючи від незаконного обігу наркотиків, виділяються також і привілейовані склади цього злочину, які звільняють від відповідальності або пом’якшують її.
Ключові слова: використання (відмивання) коштів, незаконних обіг наркотиків, кримінальне законодавство, злочинна діяльність, кримінальне законодавство зарубіжних країн.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация