Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Курта С.А. Завдання з курсу ''Нафтохімія і вуглехімія''

  • Файл формата pdf
  • размером 197,92 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Курта С.А. Завдання з курсу ''Нафтохімія і вуглехімія''
ПНУ, Івано-Франківськ, 12 с.
Стратегічне значення та хімічний склад фракцій нафти.
Термічні процеси переробки парафінових вуглеводнів. Сажа. Теорія молекулярного розпаду у поясненні механізму процесів деструктивної переробки парафінових вуглеводнів.
Кисневі сполуки нафти, способи виділення та властивості.
Напишіть хімізм та механізм каталітичного алкілювання ізобутилену ізобутаном.
Хімічний склад масляних фракцій нафти. Основні показники якості масел. В’язкість масел і зміна її із зміною температури.
Хімія і технологія одержання ацетилену з метану.
Сірчисті сполуки нафти, способи виділення та властивості.
Напишіть хімізм і механізм каталітичного крекінгу, при якому із вищих вуглеводнів утворюються нижчі з розгалуженою будовою, що позитивно впливає на якість бензину. Поняття про октанове число моторних палив.
Раціональна класифікація нафти по складу та по властивостям.
Процеси хімічної переробки метану в продукти органічного синтезу.
Азотні сполуки нафти, способи виділення та властивості.
Реакції сульфохлорування та сульфоокислення парафінів нафти. Механізм, умови їх проведення і технічне використання продуктів реакції
Загальна характеристика парафінових вуглеводнів нафти і газу, їх основні хімічні властивості та способи переробки.
Ацетилен. Промислові методи добування. Реакції, в які вступає ацетилен з водою, спиртами, карбоновими кислотами, синільною кислотою. Ацетоном, формальдегідом. Технічне використання продуктів реакції.
Цетанове число дизельно-керосинової фракціїї нафти.
Окиснення парафінів. Схема окиснення парафінових вуглеводнів киснем повітря.
Термодинаміка і хімізм крекінгу парафінових вуглеводнів нафти. Крекінгзалишки і пек піролізу нафтових фракцій.
Склад та застосування гасової і лігроїнової фракцій в якості палива.
Хімізм та механізм реформінгу алканів. Відмінності механізмів термічного та каталітичного крекінгу і реформінгу.
Перекисна основна теорія окиснення парафінів.Поняття про органічні пероксидні сполуки. Пероксиди як проміжні продукти реакцій окислення.
Способи виділення нафтенових вуглеводнів з нафти, їх хімічні властивості.
Шляхи підвищення октанового числа моторного палива. Види та властиовтсі
антидетонаторів,ТЕС .
Каталітичний крекінг ароматичних вуглеводнів. Суть основних теорій механізму каталізу.
Способи та механізм нітрування нафтових парафінів.
Елементи кінетики крекінгу. Швидкість реакції розкладу. Каталітичний крекінг вуглеводнів з використанням AlCl3.
Склад бурових вод нафти. Їх використання і значення в процесах переробки нафти.
Схильність масел до утворення нагарів в двигунах. Багатофункційні присадки.
Синтез та виділення парафіну, церезіну і озокериту,їх властивості.
Методи синтезу олефінів з нафти. Їх властивості.
Хімічна суть детонації в карбюраторних двигунах з бензиновим паливом.
Галогенування парафінів нафти. Напишіть хімізм та механізм монохлорування і бромування метану, етану та пропену. Який з алканів легше хлорується: метан чи етан і чому? Яка реакція швидше протікає хлорування чи бромування і чому.
На основі знань промеханізм вільнорадикального хлорування алканів поясніть, чому при хлоруванні метану утворюється як побічний продукт гексахлоретан. Напишіть реакції і механізм хлорування метану до ССІ4.
Смолисто-асфальтові речовини нафти.Спочоби виділення та переробки.
Теорія вільних радикалів у поясненні механізму процесів деструктивної переробки парафінових вуглеводнів.
Коксоутворення при крекінгу, умови інгібування коксоутворення.
Розглянути хімізм термічного крекінгу цетану. Пояснити, чому в продуктах крекінгу є значні кількості етилену.
Ароматичні вуглеводні нафт. Вміст в нафтах. Способи виділення та переробки.
Октанове число. Вплив будови вуглеводневих молекул і хімічного складу бензинів на антидетонаційні властивості палива.
Напишіть схеми та умови реакції синтезу ацетилену з природного газу та циклічної олігомеризації ацетилену з одержанням:1) бензолу, 2) стиролу, 3) циклооктатетраену.
Напишіть хімізм та механізм одержання галагенопохідних із алканів нафти. Чому при хлоруванні метану у виробництві чотирьоххлористого вуглецю утворюються значні кількості перхлоретану.
Стабільність масел до окиснення киснем повітря. Типи антиокиснювачів та стабілізаторів. Антикорозійні властивості масел.
Визначте структуру нонантетраену-1,3,5,7.,та напишіть його транс- і цисізомери і способи синтезу з метану природного газу.
Крекінг олефінів і діолефінів в умовах переробки фракцій нафти.
Напишіть механізм рекцій гідробромування нафтової фракціїї пропілену за різними механізмами: електрофільним і вільно радикальним.
Хімізм та механізм дії різних антидетонаторів бензинів.
Напишіть хімізм та механізм каталітичного алкілювання ізобутилену ізобутаном.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация