Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Товт В.М. Конспект лекцій Термодинаміка і теплопередача

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Товт В.М. Конспект лекцій Термодинаміка і теплопередача
Конспект лекцій для студентів III курсу спеціальностей 6.092205 БЕМ Факультету технічного обладнання та систем управління / К.: КНУТД, 2006, - 70 с. Укр. мовою. doc
Технічна термодинаміка. Теплота і робота. Ідеальний газ. Перший закон термодинаміки. Термодинамічні властивості та процеси ідеальних газів. Ізохорний, ізобарний, ізотермний, адіабатний, політропний процеси. Термодинамічні властивості і процеси реальних газів. Рівняння стану реальних газів. Вода і водяна пара. P, V-, T, S-, h, S- діаграми води і водяної пари, аналіз термодинамічних процесів. Ідеально-газові суміші. Вологе повітря. Основні поняття і визначення. H-d діаграма вологого повітря. Другий закон термодинаміки і аналіз кругових процесів. Сутність і статистичне тлумачення 2-го закону термодинаміки. Прямий і зворотній цикли Карпо та його властивості. Термічний ККД циклу. Цикли теплових машин. Термодинамічний аналіз процесів в компресорах, принцип дії поршневого компресора. Цикли паросилових установок, цикл Ренкіна і його аналіз. Цикли парокомпресорних холодильних установок. Проблеми теплопередачі у легкій промисловості. Основні поняття та визначення. Види переносу теплоти. Теплопровідність. Перший та другий закони Фур’є. Крайові умови. Теплопровідність одно- і багатошарової плоскої та циліндричної стінок. Конвективний теплообмін в однофазному середовищі. Диференційні рівняння теплообміну. Закон Ньютона-Ріхмана. Основи теорії подібності. Основні критерії подібності і їх фізичний зміст. Теплопередача при вільному і вимушеному рухові рідини. Критеріальні рівняння. Теплообмін випромінюванням. Абсолютно чорне тіло, сіре тіло. Закони Планка, Стефана-Больцмана, Віна, Кирхгофа. Складний теплообмін.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация