Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Русев Б. и др. Ръководство за упражнения по висша геодезия - опорни геодезични мрежи

  • Файл формата pdf
  • размером 110,51 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Русев Б. и др. Ръководство за упражнения по висша геодезия - опорни геодезични мрежи
Ръководство. — София: Техника, 1983. — 281 с.
Ръководството за упражнения по опорни геодезични мрежи, които са част от дисциплината висша геодезия, включва два основни дяла - планови и височинни мрежи.
В първия дял са застъпени въпросите по проектирането и полагането на плановите мрежи. Описани са най.често използваните съвременни ъгломерни инструменти и начините за проверката, поправката и изследването им. Изложени са начинът на Шрайбер и гирусният начин за измерване на хоризонтални ъгли. Разгледана е предварителна обработка на резултатите от измерванията. Дадени са основните начини за изравнение на плановите мрежи.
Във втория дял са разгледани въпросите, свързани с височинните мрежи - полагането, измерването и изравнението на геометричната и тригонометричната нивелация. Описани са най-използваните съвременни прецизни нивелачни инструменти и начините за проверката, поправката и изследването им.
Ръководството е предназначено за студентите от специалността геодезия, фотограметрия и картография на Геодезическия факултет при Висшия институт по архитектура и строителство. То може да се ползва и от работещите във ведомствата и организациите, занимаващи се със опорни геодезични мрежи.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация