Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гюрова Мария (ред.) Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства

  • Файл формата pdf
  • размером 14,23 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гюрова Мария (ред.) Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства
София, 2008. — 274 с.
Станимира Танева. Къснопалеолитни оръдия с затъпяване от България. Вивиана Митева. Хищниците като фактор в натрупването и трансформацията на костите в археологическия контекст: пример с къснопалеолитен ансамбъл от пещерата Козарника, Северна България. Ивайло Крумов. Регионално проучване на палеолитни пещерни находища в Белоградчишко. Чавдар Начев. Геоложка характеристика на находища от флинт от района на Козарника, Северозападна България. Мария Гюрова. Праисторическите земеделски сечива - индикатори на неолитизационния процес. Малгожата Гребска-Кулова. Раннонеолитната култура в долината на Средна Струма, Югозападна България. Елена Маринова, Стефани Тибо. Дървесната растителност през ранния неолит в района на селището Ковечево - антракологичен анализ. Руслан И. Костов, Филип Мачев. Минералогично и петрографско изследване на нефритови и други каменни артефакти от неолитното селище Ковачево, Югозападна България. Лиляна Перничева. Антропоморфна пластика от праисторическото селище Българчево, Благоевградско. Елка Анастасова. Каменни ансамбли от праисторическото селище Българчево: типологическа и функционална характеристика. Недко Еленски. Най-ранните фази на неолита в басейните на реките Янтра и Русенски Лом, проблеми на културната идентичност. Георги Ганецовски. Раннонеолитен гроб от Оходен, Врачанско. Радка Златева-Узунова. Неолитни артефакти от кремъчно находище и работилница Оходен-Заешкото, Врачанско. Веселина Вандова. Къснонеолитни антропоморфни съдове от долината на Струма. Татяна Кънчева-Русева. "Мислителят" от Нова Загора. Евгения Найденова. Керамика тип Вадастра на юг от река Дунав. Петър Лещаков. Нови сведения за границата между културите Градешница и Поляница: по данни от керамиката. Димитър Чернаков. Раннохалколитна керамика от скален комплекс Водна-Тъмно, община Иваново, Русенска област. Виктория Петрова. Разпространение на купите с две вертикални дръжки през късния халколит в Горнотракийската низина. Стоилка Терзийска-Игнатова. Зоморфни амфисбени от селищна могила Юнаците. Мартин Христов. Халколитна керамична и костена антропоморфна пластика от паристорическото селище до Лепица, Плевенско. Цветана Попова. Археоботаничен анализ на материали от селищна могила Хотница. Росица Миткова. Къснохалколитна керамична антропоморфна фигурка от чашата на язовир Тича. Светлана Венелинова. Антропоморфна фигурка от Деница, Шуменско. Стефан Чохаджиев, Светлана Венелинова. Новооткрит халколитен некропол край Смядово: предварително съобщение. Мая Аврамова. Нерегулярни практики в погребалния обред - по данни от халколитните гробове в некропола на Големия остров до Дуранкулак. Мария Иванова. Крайбрежни селища и морски контакти през халколита на Западното Черноморие - V хил. пр. Хр. Илка Змейкова. Западночерноморската контактна културна зона през финалните етапи на халколита. Явор Бояджиев. Нови данни за селищното устройство и жилищната архитектура през неолита и халколита. Цони Цонев. Праисторически мрежи за комуникация и размяна през неолита и енеолита на Източните Балкани.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация