Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Младенова Мария. Библиотекозанието в България от Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век. История, теория, практика

  • Файл формата pdf
  • размером 9,79 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Младенова Мария. Библиотекозанието в България от Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век. История, теория, практика
София: За буквите - О писменехь, 2007. — 315 с.
Увод. Условия и предпоставки за зараждане на библиотекознанието в България. Общотеоретични, законодателни и исторически проблеми в българското библиотекознание. Ролята на периодичния печат за развитието на библиотекознанието от края на XIX до средата на 40-те години на ХХ век. Визията за професията на библиотекаря, библиотечното образование и професионалното съюзяване. Гледища за библиотечния "книжовен имот". Еволюция на търсенията в областта на каталогизацията и класификацията. Заключение. Библиография.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация