Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології

  • Файл формата djvu
  • размером 11,35 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології
Донецьк: , 2004, 578 с.
Словник, складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, містить понад 70 000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою. Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного простору. Вагоме місце відведене термінам у галузі екосистем, екологічної гігієни, джерелам і видам забруднень, питанням утилізації відходів виробництва й боєприпасів, а також охороні праці у різних галузях господарства. Подано терміни із суміжних дисциплін — біології, гірництва, хімії, медицини, газо- і нафтовидобутку та ін., методології оцінки ризику аварій.
Словник розрахований на широке коло інженерно-технічних працівників, наукових співробітників, перекладачів, а також студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация