Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Coșciuc Angela. Lingvistica generală (curs de lecții)

  • Файл формата pdf
  • размером 403,16 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Coșciuc Angela. Lingvistica generală (curs de lecții)
Presa universitară bălțeană. — Bălți, 2004. — 60 p.
Canalizat într-o perspectivă sincronico-diacronică de prezentare a fenomenelor linguale, cursul are drept scop familiarizarea studenţilor anilor IV şi V cu principalele probleme abordate în cercetările lingvistice moderne. În acest sens, nominalizăm problema procesului de comunicare, a conturului semiotic al limbajului, a corelaţiei dintre limbaj şi gîndire, a dimensionărilor teritoriale, stilistice, antropologice, structurale ale limbajului, a metodelor de abordare ştiinţifică a fenomenelor linguale etc.
Cursul are caracter sumativ şi analitic, propunînd, paralel cu subiectele abordate, probleme de cercetare individuală şi aserţiuni ce urmează a fi comentate. În acest caz, se mizează atît pe familiarizarea studenţilor cu principalele principii şi procedee de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor teoretice şi aplicarea lor la material practic din limbile pe care le cunosc, cît şi pe dezvoltarea facultăţilor analitice ce ar permite formularea unor concluzii asupra unor probleme de lingvistică.
Cursul este prevăzut pentru 26 de ore teoretice şi 10 ore practice.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация