Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія Буковини: здобутки та перспективи

  • Файл формата pdf
  • размером 11,09 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія Буковини: здобутки та перспективи
Тези доповідей ІІ наукового семінару (м. Чернівці, 6 грудня 2018 р.). — Чернівці: Технодрук, 2018. — 109 с.
Тези доповідей наукового семінару присвячені актуальним питанням археології Буковини та сусідніх регіонів. Розглядається проблематика кам’яної доби, епохи палеометалу, раннього заліза, середньовіччя та раннього нового часу, а також охорони об’єктів археологічної спадщини, історичних реконструкцій і музеєфікації старожитностей краю. Результати досліджень представили науковці та краєзнавці з Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської областей, Києва, Львова, Ужгорода, Луцька, Кам’янця-Подільського, Будапешта.
Бандрівський М., Білик М. Про хронологічну позицію бронзового казана зі скарбу біля м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області.
Бандрівський М., Гнатюк Р. Нове ранньопалеолітичне місцезнаходження Східниця-ІІ в північно-східній частині Верхньодністерських Бескидів.
Баюк В. Матеріали розвідкових дослідженнь давньої переправи Луцька.
Белінська С., Ротар О. З історії створення археологічної експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею.
Боднарюк М. Знахідки монет Османської Імперії XV–XVІІІ ст. на поселеннях с. Опришени та з його околиць.
Боднарюк М., Калініченко В. Нагель пізньосередньовічного корда з території Буковини.
Болтанюк П., Мегей В. Давньоруське укріплення в районі Вірменського бастіону м. Кам’янець-Подільського.
Вакуленко Л. Етнокультурна ситуація у Дністровському басейні у римський час.
Вамуш А. Символіка металевих жіночих прикрас слов’янського населення Буковини (друга половина V–VII ст.).
Возний І. Побутовий інвентар Х–ХІІІ ст. з археологічних пам’яток Північної Буковини.
Волощук Я. Реконструкція давніх поселень як основа туристичної інфраструктури Буковини.
Горбаненко С. Палеоетноботанічні визначення та аналіз контексту матеріалів з Комарова.
Добрянський В. Чи було село Городок приміською зоною літописного Василева: історико-археологічний та топонімічний аспект дослідження.
Добрянський В., Площанський П. Дослідження печери «Капличка» поблизу с. Зозулинці.
Желага Д. Історія дослідження трипільських пам’яток етапу В І на території Середнього Подністров’я.
Ільків М. Хронометричні прилади нового часу в Карпато-Дністровському регіоні за археологічними даними.
Ільків М., Грига В., Ємчук В. Нове поховання епохи бронзи у Ставчанах на Хотинщині.
Калініченко В., Ільків М., Пивоваров С. Підйомний матеріал княжої доби з урочища Замчище в літописному Василеві на Дністрі.
Кушнір І., Швєцов Д. Михайло Филипчук та Віктор Войнаровський – дослідники археологічних старожитностей Буковини.
Мисько Ю. Впровадження інноваційних методів досліджень та збереження об’єктів культурної спадщини.
Михайлина Л. Землеробство населення Ревнянського гнізда поселень заключної чверті І тис. н.е.
Мордовін М., Прохненко І. Товарна текстильна пломба міста Турне з околиць с. Зелена Липа.
Москаль І. Поселення трипільської культури в околицях с.Карапчів.
Нечитайло П., Долженко Ю. Поховання № 1 зі скельно-печерного комплексу біля с. Василівка.
Нємічева Т. Монетні знахідки XVII століття з фондів ДІАЗ «Хотинська фортеця».
Петраускас О., Авраменко М. Склоробний центр черняхівської культури біля Комарова: природне та культурне середовище.
Пивоваров С. Перфоровані угорські денарії в археологічних пам’ятках середньовічної Буковини.
Преступенко Ю., Ємчук В., Романович Т. Пам’яткоохоронна робота Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини у 2011-2018 рр.
Рідуш Б. Нові дані про фауну пізньопалеолітичної стоянки Дорошівці-3.
Рубанець М. Червонодібровське городище у молдавських середньовічних джерелах: до постановки питання.
Руснак О. Громадсько-політична діяльність О. Кандиби.
Сандуляк В. Археологічні дослідження мечеті з мінаретом (мечеті валіде-султан) – однієї з трьох мечетей Хотинської фортеці.
Скрипкару К., Бабій О. Дослідження поселення епохи бронзи Магала Г.І.Смірновою.
Строцень Б. Деякі результати розкопок Тернопільського замку у 2018 р.
Ткачук Т. Поселення бадразької групи трипільської культури на Буковині.
Томенчук Б. Хорвати Галицько-Буковинського Прикарпаття і шляхи їх міграції на Балкани в VІІ ст.
Черновол Д. Дослідження багатошарового поселення Волошкове 6 (Горби).
Чобан Р, Діголарь М. Нові верхньопалеолітичні пам’ятки на лівобережжі Черемошу.
Чучко М. Церква Вознесіння Господнього в Лужанах на Буковині.
Шкурідін О. Придністровська Заставнівщина – ареал скупчення археологічних пам’яток княжої доби.
Ягодинська М. Дослідження східного бастіону Бережанського замку.
Якубина С. Поселення трипільської культури Шебутинці, урочище Гниловоди.
Яшна О. Методика систематизації амфорної тари з пізньоантичних пам’яток Буковини.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация