Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції

  • Файл формата pdf
  • размером 883,77 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції
Тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7-10 листопада 2018 р., м. Львів-Винники). — Винники, 2018. — 68 с.
Пленарне засідання.
Леонід Залізняк (Київ, Україна). Походження українського народу за даними археології.
Інна Потєхіна (Київ, Україна). Міжпопуляційні контакти у Північному Причорномор’ї в VI – на початку III тис. до н.е.
Світлана Іванова, Олексій Нікітін, Дмитро Кіосак (Київ, Україна; Аллендейл, США; Одеса, Україна). Взаємоконтакти населення ранньої бронзової доби: археологічний та генетичний аспекти.
Юрій Болтрик (Київ, Україна). Гавань борисфенітів - Глибока Пристань?
Олександр Симоненко (Київ, Україна). Новий погляд на сарматське завоювання Скіфії.
Ярослав Онищук, Володимир Сидорович (Львів, Україна). Могильник Карів-І на тлі культурно-історичних процесів періоду Маркоманських війн.
Володимир Колода (Харків, Україна). Методика вивчення етнокультурних взаємовідносин (на прикладі матеріалу слов'яно-хозарської контактної зони).
Евеліна Кравченко (Київ, Україна). Наукова етика і українські реалії.
Праісторія Європи: від родів до племен.
Вадим Степанчук, Олександр Нездолій (Київ, Україна). Пізньоашельські біфаси в матеріалах стоянки Заскельна IX у Криму.
Вадим Степанчук, Денис Вєтров, Олександр Нездолій (Київ, Україна). Дослідження нижньопалеолітичного місцезнаходження Меджибіж 1 на Хмельниччині.
Jolanta Małecka-Kukawka (Toruń, Polska). Na pograniczu kultur – na pograniczu etnosów? Mezolityczni tubylcy versus neolityczni migranci – przykład z ziemi chełmińskiej.
Віталій Конопля, Наталія Білас (Львів, Україна). Свєнцєховський кремінь у культурах доби каменю заходу України.
Микола Бандрівський, Михайло Білик (Львів, Україна). Нові палеолітичні місцезнаходження в Жукові поблизу Бережан на Тернопільщині.
Marek Nowak (Kraków, Polska). Pierwsza i druga neolityzacja Europy środkowo-wschodniej.
Sławomir Kadrow (Rzeszów, Polska). Relacje między kulturą malicką a kulturą lubelsko-wołyńską na terenie Małopolski i zachodniej Ukrainy.
Наталія Бурдо (Київ, Україна). Усатове як культурний феномен РБВ Південно-Західного Причорномор'я.
Михайло Відейко (Київ, Україна). Взаємодія у межах культурного комплексу Кукутень-Трипілля.
Дмитро Вертелецький (Жешів, Польща). Кераміка трипільської культури етапу С-ІІ горизонту касперівці-гордінешти з пам’ятки Винники-Жупан.
Віктор Клочко (Київ, Україна). Сокири Козарац-Стубло культури шнурової кераміки України.
Тетяна Гошко (Київ, Україна). Казанярі Великого Степу (обмін технологіями).
Василь Ільчишин (Тернопіль, Україна). Проблема етнокультурної атрибутації поховання коней у кургані біля Гусятина на Тернопільщині (за матеріалами рятівних досліджень 2015 р.).
Евеліна Кравченко (Київ, Україна). Могильник білозерської культури біля Широкого: вектори зв’язків і локальні особливості.
Між етносами і демосами: рання історія та археологія європейських народів.
Зоя Ільчишин, Олександр Сілаєв (Львів, Україна). Нові матеріали ранньозалізного віку в Локачинському районі Волинської області.
Сергій Буйських (Київ, Україна). Грецька і скіфська зброя в Ольвії VI–V ст. до н. е. (проблема призначення).
Олександр Бєлов, Георгій Шаповалов (Запоріжжя, Україна). Монети Давньої Греції і Боспорського царства як джерело праісторії Тризуба Руси-України.
Любов Клочко (Київ, Україна). Образи жінок у мистецтві Північного Причорномор’я як джерело для реконструкції костюмів скіф’янок.
Олена Дзнеладзе (Київ, Україна). На межі культур: сарматський вплив на пізньоскіфське вбрання.
Tomasz Tokarczyk (Rzeszów, Polska). Omnes viae Romam ducunt. Chronologia i sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce w okresie rzymskim.
Олександра Козак (Київ, Україна). Палеопатологія та антропологія контактних зон.
Віктор Баюк (Луцьк, Україна). Дослідження Д. Н. Козака на Волині (1981–1992 рр.).
Michał Parczewski (Rzeszów, Polska). Rzut oka na niektóre grodziska wczesnośredniowieczne z północnego przedpola Karpat.
Jan Schuster (Łódź, Polska). Dowody na miejsca centralne («centers of wealth and power») w czasie około roku 500 w Polsce północnej. Z powodu osadników skandinawskich?
Всеволод Івакін, Міхал Джік, В’ячеслав Баранов, Іван Зоценко (Київ, Україна; Жешів, Польща; Київ, Україна). Археологічні дослідження комплексу середньовічних пам’яток у селах Острів – Сухоліси Київської області у 2018 р.
Володимир Петегирич, Дмитро Павлів (Львів,Україна). Заліський скарб і питання слов'яно-візантійських взаємоконтактів раннього середньовіччя.
Ольга Щодра (Львів, Україна). Слов’яно-скандинавські зв’язки та взаємовпливи в добу раннього середньовіччя.
Роман Сілецький (Львів, Україна). На порубіжжі світів: медіативні функції хатнього димоволока в традиційних світоглядних уявленнях українців.
Володимир Галайчук (Львів, Україна). Традиційні уявлення про домовика поліщуків Чернігівщини.
Гліб Івакін, Всеволод Івакін, Андрій Оленич, Володимир Гнера (Київ, Україна). Нові археологічні дослідження Печерського містечка у м. Київ.
Андрій Филипчук, Віталій Ляска (Львів, Україна). На пограниччі Галичини та Волині: Пліснеськ та його околиці у середньовіччі.
Юрій Гудима (Львів, Україна). Олесько як центр адміністративно-територіальних одиниць на галицько-волинському пограниччі.
Святослав Терський, Оксана Бєшко (Львів, Україна). Східні елементи у культурі та побуті міст Галицько-Волинської держави XIV ст. (за матеріалами археологічних досліджень).
Марина Ягодинська (Тернопіль, Україна). Охоронні дослідження замків та історичних міст Тернопільщини.
Надія Нукало (Чернігів, Україна). Вплив європейської культури на формування сакральних образів середньовічного Чернігова.
Юрій Долженко, Микола Шніцар (Київ, Львів, Україна). Краніологія похованих біля церкви Св. Миколая міста Львова (XV–XVIII ст.).
Ірина Снітко (Харків, Україна). Проблеми визначення будівельної історії та технологічних особливостей архітектурних пам’яток після попередніх реставраційних втручань.
Ігор Западенко (Меджибіж, Україна). «Подільський Вавилон»: втілення вислову Станіслава Сарницького (1585) в історичному та музейному наративі Меджибожа.
Євген Осадчий (Суми, Україна). Поташна буда на Середньому Пслі.
Григорій Рачковський (Львів, Україна). Поселення колоністів на території Волині у кінці ХІХ – першій третині ХХ ст.
Ігор Гілевич (Львів, Україна). Традиційна культура автохтонного населення Берестейщини та Пінщини в наукових студіях українських етнологів середини 1940-х – 1980-х рр.
Роман Тарнавський (Львів, Україна). «Народна культура околиць Потелича і Гір» Ольги Ґаєк (Ґайкової) у контексті дослідження волинсько-надсянського пограниччя.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация