Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi

  • Файл формата pdf
  • размером 3,58 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi
Bakı: Çaşıoğlu, 2005. — 864 səh.
Azərbaycan teatr tarixi milli teatrşünaslıq elmimizdə ilk dəfə belə monumental və fundamental şəkildə araşdırılıb. Müəllif kökü eramızdan əvvəllərə gedib çıxan xalq oyun-tamaşalarından tutmuş çağdaş teatr prosesinə qədər böyük bir dövrü əhatə edib.
Kitabda həmçinin Tiflis, İrəvan, Aşqabad və Təbriz şəhərlərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrlarının tarixi də bölmə-bölmə araşdırılıb. Onlarla dramaturqun və teatr xadiminin yaradıcılıq portret-oçerkləri zəngin faktlarla işlənilib.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация