Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Інверсійний словник української мови

  • Файл формата djvu
  • размером 8,03 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Інверсійний словник української мови
Інверсійний словник української мови/ За ред. С. П. Бевзенко. - Київ: Наукова думка, 1985. - 811 сторінок.
Словник є інверсійним словником-індексом до одинадцятитомного Словника української мови. Містить весь реєстр словника-джерела, відбиваючи тим самим лексичний склад сучасної української літературної мови. Його можна використовувати як посібник для наукових досліджень різних структурних рівнів української мови, зокрема словотвору, фонетики, морфології тощо, а також для порівняльно-типологічних досліджень, при створенні програм для різних видів машинного опрацювання текстів, розшифровок та іншого.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация