Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. Стратегічне планування на підприємстві

  • Файл формата pdf
  • размером 1,08 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. Стратегічне планування на підприємстві
ЗМІСТ ВСТУП.
Модуль. Стратегічний підхід до управління. Технологія стратегічного.
планування. Система стратегічного планування в Україні.
Теоретичний матеріал до модуля 1.
Запитання для самоконтролю.
Рекомендовані джерела.
Модуль. Особливості стратегічного планування на національному рівні в Україні.
Теоретичний матеріал до модуля 2.
Запитання для самоконтролю.
Вправа «Створення Робочої групи – команди зі стратегічного планування».
Вправа «Зіставлення стратегічних цілей і завдань».
Ситуативне дослідження «Місія, цілі і завдання ЦОВВ».
Рекомендовані джерела.
Модуль. Стратегічне планування на реґіональному рівні.
Теоретичний матеріал до модуля 3.
Запитання для самоконтролю.
Вправа «Оцінка варіантів стратегій розвитку на основі SWOT-аналізу».
Вправа «Визначення стратегічних пріоритетів та операційних цілей розвитку реґіону».
Ситуативне дослідження.
«Розробка стратегічного плану реґіону (на прикладі Львівської області)».
Рекомендовані джерела.
Модуль. Особливості та організація процесу стратегічного планування на місцевому рівні.
Теоретичний матеріал до модуля 4.
Запитання для самоконтролю.
Вправа «Ініціація стратегічного планування».
Вправа «Здійснення SWOT-аналізу».
Ситуативне дослідження «Розробка стратегічного плану територіальної громади».
Рекомендовані джерела.
ДОДАТКИ.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, основні інструменти реалізації державної реґіональної політики, досліджено особливості здійснення стратегічного планування на центральному, реґіональному та місцевому рівнях.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация