Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведев В.С. Політична економія

  • Файл формата pdf
  • размером 4,42 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведев В.С. Політична економія
[Частина 1 Загальна економічна теорія, Частина 2 Спеціальна економічна теорія]: підручник. — К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. — 527 с.
Пропонований підручник - спроба викласти курс політекономії у світлі нових вимог, поставлених ринковим реформуванням вітчизняної економіки й необхідністю формування
нового економічного мислення. Дотримуючись в основному структури й логіки міністерської програми з курсу політекономії, автори прагнули показати зв'язок економічних законів, категорій і понять, що вивчаються, з реальною дійсністю, економічною політикою й
практикою господарювання в сучасній Україні. Розглядаються закономірності підприємництва в різних сферах національної економіки та походження доходів від підприємницької діяльності.
Розкриваються необхідність та умови макроекономічної рівноваги в суспільстві і причини її порушення. Висвітлюється роль держави в регулюванні ринкової економіки. Певною мірою аналізуються тенденції розвитку світового господарства.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівней акредитації, де вивчається політекономія, а також для всіх, хто цікавиться економічною теорією і проблемою ринкового реформування
господарства України
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация