Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Матковський С.О., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Практикум з навчальної дисципліни Статистика

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Матковський С.О., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Практикум з навчальної дисципліни Статистика
Навчальний посібник. Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка,
2009. 215 с.
Методологічні засади статистики: предмет і методистатистики
Статистичне спостереження
Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження
Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
Узагальнюючі статистичні показники: абсолютні та відносні величини
Узагальнюючі статистичні показники: середні величини
Аналіз рядів розподілу
Характеристики форм розподілу
Аналіз концентрації, диференціації та подібності рядів
розподілу
Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків
Вибірковий метод
Статистична перевірка гіпотез
Статистичне вивчення рядів динаміки: аналіз інтенсивності динаміки
Статистичне вивчення рядів динаміки: аналіз тенденцій розвитку та коливань
Індексний метод
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация