Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кръстев Живко. Техническа термодинамика и топлопренасяне

  • Файл формата pdf
  • размером 107,37 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кръстев Живко. Техническа термодинамика и топлопренасяне
София: Техника, 2004. — 270 с.
Учебникът е разработен съгласно с одобрена учебна програма за професионалните гимназии по енергетика, транспорт, механотехника и хранително-вкусова промишленост.
Разгледаните теоретични въпроси за получаване и използуване на топлината са основа за изучаване на теорията и практическите постановки на парогенераторите, парните и газовите турбини, двигателите с вътрешно горене, компресорите, топлофикацията, сушилните, хладилните, топлообменните и други топлотехнически инсталации и съоръжения.
Разгледани са в съкратен вид закономерностите на реалните газове и водната пара и потока на газове през тръби, при дроселиране и при стесняваща се и при комбинирана дюза.
Учебникът може да се ползува и от по-широк кръг читатели, интересуващи се от топлинната енергия и нейното оползотворяване.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация