Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Оскирко О.П. Назви їжі та напоїв у східноподільських говірках

  • Файл формата pdf
  • размером 21,17 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Оскирко О.П. Назви їжі та напоїв у східноподільських говірках
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Уманський педагогычний уныверситет ымены П. Тичини, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Умань, 2018. - 397 с.
Науковий керівник: Тищенко Т.М., кандидат філологічних наук, доцент
Мета роботи – системний опис структурної організації назв їжі та напоїв у говірках східноподільського ареалу української мови та з’ясування
тенденцій просторової поведінки досліджуваної лексики.
Для досягнення мети необхідно було виконати такі завдання:
1) вивчити сучасний стан теоретичних напрацювань у царині означеної лінгвістичної проблеми та змоделювати структурну організацію
лексики харчування східноподільських говірок;
2) на підставі польового обстеження виявити склад, структурну організацію й семантику лексем на позначення їжі та напоїв у східноподільських говірках;
3) визначити способи та засоби номінації в досліджуваній тематичній групі, окреслити номінаційні процеси у східноподільських говірках;
4) схарактеризувати тенденції просторової поведінки назв їжі та напоїв, здійснивши внутрішнє членування досліджуваних говірок;
5) встановити відношення зафіксованої лексики до відповідних номінативних одиниць інших діалектів української мови.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
- уперше в українському мовознавстві комплексно досліджено та описано лексику тематичної групи «Назви їжі та напоїв» у
східноподільських говірках української мови;
- встановлено ґенезу регіональних назв та виявлено зв’язок лексики харчування в східноподільських говірках із відповідними лексичними
одиницями інших діалектних зон української мови;
- окреслено основні тенденції номінації, визначено способи та засоби номінації в досліджуваній тематичній групі лексики;
- удосконалено внутрішню диференціацію східноподільських говірок на підставі скартографованих назв їжі та напоїв.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация