Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Резван О.О., Кір’янова О.В., Малюкова О.Ю., Пономарьов О.С. Навчальні тексти з мовної підготовки

  • Файл формата pdf
  • размером 1,24 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Резван О.О., Кір’янова О.В., Малюкова О.Ю., Пономарьов О.С. Навчальні тексти з мовної підготовки
Навч. посібник. — Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ), 2019. — 194 с. — ISBN 978-966-695-475-9.

Мета посібника – сформувати в студентів мовленнєву діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення). Посібник містить тексти, що супроводжуються пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або часткове зняття труднощів до початку процесу читання, і граматичними післятекстовими вправами, мета яких – перевірити розуміння прочитаних текстів на різних рівнях (слів, словосполучень, речень, загального змісту, деталей змісту) і сформувати вміння отримувати необхідну інформацію з тексту, узагальнювати її та викладати в усній і письмовій формі у вигляді планів, тез, анотацій, рефератів.
Призначений для роботи з іноземними студентами 1–4 курсів усіх спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация