Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Известия на Археологическия институт. Том ХХ

  • Файл формата pdf
  • размером 185,12 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Известия на Археологическия институт. Том ХХ
София, 1955. — 635 с.
С. Георгиева. Разкопки на могили 33 и 32 в Плиска. М. Балан, П. Боев. Антропологично изследване на череп от могила 32 в Плиска. Ст. Михайлов. Археологически материали от Плиска 1948 - 1951. Ст. Станчев. Разкопки и новооткрити материали в Плиска през 1948 година. Ст. Михайлов. Дворцовата църква в Плиска. Ст. Маслев. Поправки и добавки към плана на Тронната палата в Плиска. В. Бешевлиев. Нови откъслеци от първобългарски и други средновековни надписи от Плиска и Силистра. Ст. Михайлов. Един старинен некропол при Нови пазар. М. Балан, П. Боев. Антропологически материали от некропола при Нови пазар. Л. Огненова, С. Георгиева. Разкопки на манастира под Вълкашина в Преслав през 1948 - 1949 година. Ст. Станчев. Разкопки по десния бряг на р. Тича в Преслав през 1951 - 1952 година. Н. Ангелов, Ст. Станчев. Гражданска постройка в долината на Бял бряг при Преслав. Ст. Маслев. Византийски оловни печати от Плиска и Преслав. В. Иванова. Двете църкви при чупката на източната стена на вътрешния град в Преслав. Ив. Акрабова-Жандова. Работилница за рисувана керамика на юг от Кръглата църква в Преслав. С. Георгиева, Р. Пешева. Средновековен български некропол при гр. Ловеч и накитите намерени в него. М. Балан, П. Боев. Антропологични данни от Ловешкия некропол. Археологически вести.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация