Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Vafoev S.T., Musurmanov R.K. Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlalish

  • Файл формата pdf
  • размером 11,74 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Vafoev S.T., Musurmanov R.K. Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlalish
O'quv qo'llanma. — Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. — 400 bet.
Язык: узбекский.
Ushbu «Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish» nomli o'quv adabiyoti «Suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexam/asiyalash» ta lim yo'nalishida o'qitiladigan quyidagi: «Melioratsiya va qurilish mashinalaridan foydalanish va texnik servis» hamda «Melioratsiya va qurilish mashinalarini la'mirlash asoslari» fanlaridan bakalavr va magistrantlar uchun o’quv qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.
O'quv qo'llanma qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish asoslari (mashinalami loyihalash, yasash, sinash va transport qilish, nett mahsulotlari bilan ta’minlash, ish jihozini yig‘ish va o'rnatish, samarali ishlatish omillari, rostlanadigan mexanizmlari va ularni rostlash yo'llari, ishlatishga tayyorlash va ishlatish, ishlatishda sodir bo'ladigan nuqsonlar va ularni bartaraf qilish yo'llari), mashinaarga texnik xizmat ko'rsatish (ishga yaroqliligini ta’minlash asoslari, texnik xizmat ko'rsatish vositalari va texnologiyalari, texnik tashxis qo'yish, mashinalami saqlash, yeyilgan detallarni tiklash va ta’mirlash) asoslari shuningdek, qurilish va melioratsiya mashinalariga texnik servis xizmat ko'rsatuvchi va mashina qism hamda detallarini ta’mirlovchi korxonalarni loyihalash asoslari, hamda mashinalarning ishonchliligi (puchtaligi) haqida to'liq ma’lumotlar berilgan.
O'quv qo'llanmadan irrigatsiya va melioratsiya tizimidagi injener-texnik va ilmiy xodimlar, shuningdek, suv xo'jaligi va melioratsiya sohasidagi kasb-hunar kollej talabalari ham foydalanishlari mumkin.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация