Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лобурець А.Т., Заїка С.О. Лабораторний практикум із дисципліни ''Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини''

  • Файл формата pdf
  • размером 1,45 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лобурець А.Т., Заїка С.О. Лабораторний практикум із дисципліни ''Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини''
Навчальний посібник. — Полтава : ПолтНТУ, 2018. — 48 с.
В лабораторному практикумі з дисципліни «Теоретичні основи фазових перетворень вуглеводневої сировини» розглянуто приклади застосування експериментальної техніки для дослідження фазових рівноваг та використано методи обчислювального експерименту. Для створення віртуальної лабораторії застосовано кубічні рівняння стану, які в компактній аналітичній формі містять максимальну інформацію про досліджувану систему на основі класичних положень термодинаміки. Розроблений авторами пакет комп’ютерних програм для дослідження фазового стану систем природних вуглеводнів включає визначення складу й кількісного співвідношення рівноважних парової та рідкої фаз при заданих тиску, температурі й загальному складові суміші, розрахунок умов початку кипіння і конденсації систем заданого складу. Лабораторний практикум можна використовувати для організації наукової роботи студентів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация