Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Олійник Д.І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи

  • Файл формата pdf
  • размером 566,01 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Олійник Д.І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи
Аналіт. доповідь. – К. : НІСД, 2018. – 52 с.
ISBN 978-966-554-299-8
В аналітичній доповіді подано огляд сучасних моделей та сценаріїв інноваційного розвитку територіальних громад у контексті переходу до четвертої технологічної революції та відображено ймовірні сценарії для України. Основні напрями формування системного підходу до моделювання процесу інтеграції територіальних громад у задекларований світовою спільнотою екосистемний простір проілюстровано досвідом розвинених зарубіжних країн щодо інтеграції різноманітних та складних інноваційних технологій у національні інноваційні системи, які об’єднуються в планетарному масштабі в мережеву інфраструктуру на основі цифрових активів. Розглянуто деякі теоретичні підходи до моделювання територіальних громад, проаналізовано чинники та можливі результати при моделюванні систем управління інноваційним роз‑
витком територіальних громад через реалізацію відповідних функцій та цілісного уявлення про процеси, ресурси, об’єкти (інфраструктуру) інноваційної діяльності, що формують інноваційний базис для розроблення відповідних стратегій розвитку.
Для політиків, регуляторів, експертів, науковців, суб’єктів владних повноважень, представників громадських організацій та широкого читацького загалу.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация