Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ткачук В.М. Робоча програма дисципліни ''Практикум на ЕОМ''

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ткачук В.М. Робоча програма дисципліни ''Практикум на ЕОМ''
Івано-Франківськ: ПНУ, 2013. — 12 с.
Видавнича система Latex
Основи роботи з системою Latex: робота з системою; компіляція файлів; загальна структура документу. Верстка документу. Робота із абзацами та шрифтом. Створення таблиць. Побудова графіків. Створення електронних презентацій.
Система комп’ютерної математики Mathcad
Mathcad: інтерфейс користувача; ввід, редагування та форматування тексту. Формульний редактор – ввід та редагування формул; оператор присвоєння; основні математичні операції та функції. Побудова графіків функцій та їх форматування. Вектори та матриці. Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Обробка експериментальних результатів. Інтерполяція та регресія. Диференціювання та інтегрування функцій, обчислення границь. Елементи програмування в середовищі Mathcad.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация