Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Голованенко Є.О., Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (інженерно-технічний профіль)

  • Файл формата djvu
  • размером 1,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Голованенко Є.О., Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (інженерно-технічний профіль)
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 104 с.
Навчальний посібник призначено для іноземних студентів підготовчих відділень. Посібник передбачає ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення на базі спеціальних дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні в групах інженерно-технічного профілю: математики, хімії, фізики та креслення.
Мета навчального посібника – забезпечити оволодіння іноземними студентами лексичним мінімумом та синтаксичними конструкціями, необхідними для вивчення технічних дисциплін. Посібник орієнтовано на ознайомлення слухачів з особливостями наукового стилю мовлення. Він містить загальнонаукову лексику та синтаксичні конструкції, необхідні іноземним студентам на етапі входження до предмета.
Вступний курс побудовано на базі дисциплін, які вивчають у группах інженерного-технічного профілю: математики, хімії, фізики, креслення. Структура посібника досить чітка. Кожний урок містить типові синтаксичні конструкції, комплекс вправ для формування навичок їх вживання, тексти та творчі завдання, що характеризуються комунікативною
спрямованістю. До кожного уроку подано лексичний мінімум – двомовний (українсько-англійський) словник.
Значну увагу в посібнику приділено розвитку умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, говоріння та письма. Лексико- граматичні явища пода-ються у зв’язному висловлюванні, що забезпечує більш ефективне засвоєння нового матеріалу: мовні одиниці опрацьовуються у фразах, граматичних вправах, текстах та усних завданнях.
Обсяг і складність завдань і текстів зумовлені рівнем підготовки студентів.
Текстовий матеріал посібника співвіднесено з програмним матеріалом із математики, хімії, фізики та креслення, передбаченим навчальними планами і програмами довузівської підготовки іноземних громадян.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация