Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дядченко В.В., Петрухін С.Ю., Новіков О.І. Бойові токсичні хімічні речовини. У 3-х томах. Том 1. Хімічна зброя

  • Файл формата pdf
  • размером 9,92 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дядченко В.В., Петрухін С.Ю., Новіков О.І. Бойові токсичні хімічні речовини. У 3-х томах. Том 1. Хімічна зброя
Підручник. – Харків: Факультет військової підготовки ім. Верховної Ради України Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (ФВП НТУ "ХПІ"), ФОП Бровін О. В., 2018. – 532 с. Іл. 66. Табл. 82. ISBN 978-617-7555-31-4 ІSBN 978-617-7555-32-1 (Т.1.)
У підручнику викладено основні положення про хімічну зброю, наведено відомості про за-соби і способи застосування хімічної зброї, висвітлено основні фізичні, хімічні та токсичні властивості отруйних речовин, а також розглянуто найпоширеніші методи їх одержання.
Підручник структурно складається із дев’яти розділів. У перших двох розділах розкрито питання історії виникнення, застосування, накопичення та знищення запасів хімічної зброї. Далі висвітлено за розділами питання вивчення основних класів бойових токсичних хімічних речовин за їх фізіологічною та тактичною класифікаціями; третій розділ присвячений вивченню отруйних речовин нервово-паралітичної дії; четвертий – отруйних речовин шкірнонаривної дії; до п’ятого розділу, у якому розглянуто питання вивчення основних класів сильнодіючих отруйних речовин, включено підрозділи щодо вивчення отруйних речовин задушливої дії та отруйних речовин загальноотруйної дії; шостий розділ – отруйних речовин психохімічної дії (інкапаситантів); сьомий – отруйних речовин подразливої дії (іритантів). У восьмому розділі розглядаються питання щодо застосування токсинів як хімічної зброї. Дев’ятий розділ присвячено вивченню фітотоксикантів. Значну увагу приділено методам визначення бойових токсичних хімічних речовин у різних середовищах та основним способам їх дегазації.
Призначено для на курсантів Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ", які прохо-дять підготовку за спеціальністю "Забезпечення військ (сил)" спеціалізацією "Радіаційний, хімічний, біологічних захист та екологічна безпека військ", а також може бути використане фахівцями військ РХБ захисту, медичної служби ЗСУ і Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация