Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кабашев Р.А., Кадырбаев А.К., Кекилбаев А.М. Жылу техникасы

  • Файл формата pdf
  • размером 27,38 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кабашев Р.А., Кадырбаев А.К., Кекилбаев А.М. Жылу техникасы
Алматы: Бастау, 2008. — 425 б. — ІSBN 9965-814-30-9.
Бұл оқулықта техникалық жылу динамикасының және жылу жсткізудің теориялық негізінің транспорт техникалары жабдықтары мен технологиялық ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқушыларға түсінікті түрі қарастырылған.
Оқулықгың қолданбалы бөлімдерінде: жылулық қондыргылар және бу турбиналарын, іштен жанатын қозгалтқыштардың, газтурбиналы қондыргылардың, сығымдағыштардың, бу қазандықтары мен оттықтарын, өндірістік, дизелді электростанциялардың жэне кәсіпорындары мен ғимараттарды жылумен қамтамасыз ету элементтерінің негіздері мен практикада тиімді қолдану қағидалары қарыстырылған. Одан басқа, кітаптің қосымшаларында техникалық жылу динамикасы мен жылу жеткізуден практикалық есептерді шығару мысалдары мен оқушылардың өздері есептейтін жаттығу мысалдары, ал сонымен қатар, әр бір бөлімге оқушылардың білімін тексеруге арналған сұрақтары мен тест сұрақтары, орысша қазақша терминологиялық сөздіктер, эр түрлі материалдардың физикалық қасиеттерінен толық мәліметтер берілген.
«Транспорт және мухит техникаларының» мамандандыру топтарының «Транспорт, транспортты техника мен технология» жэне «Іштен жанатың қозгалтқыилтар» мамандықтарының студенттеріне арналып жазылган. «Жылу техникасы» оқулыгы жогаргы оқу орындарының техникалық мамандықтарының студенттеріне, магистрлеріне, докторанттарына, инженерлер мен гылыми қызметкерлеріне және колледж окхшылапына өте кажет.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация