Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кутасевич, Андрій. Степан Дегтярьов. Концерт Ти моя кріпость, Господи. Питання авторства

  • Файл формата pdf
  • размером 437,06 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кутасевич, Андрій. Степан Дегтярьов. Концерт Ти моя кріпость, Господи. Питання авторства
Кутасевич, Андрій. Степан Дегтярьов. Концерт "Ти моя кріпость, Господи". Питання авторства [Текст] / Андрій Кутасевич // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Духовна культура України: традиції та сучасність / НМАУ ім.П.І.Чайковського. — К., 2010. — С.163-189.
Статтю присвячено з’ясуванню авторства музики в духовному концерті «Ти моя кріпость, Господи» (мі-бемоль мажор) для чотириголосного мішаного хору a cappella. У нотних рукописах межі XVIII – XIX ст. та кінця
XIX ст. твір фігурує без авторства, а у виданні 1917 р. – з ім’ям А. Веделя (1767–1808); однак у літературних джерелах XIX ст. не
виявлено жодної згадки про веделівський концерт такої назви, водночас є дві згадки про концерт С. Дегтярьова (1766–1813) на ці сло-
ва. Досліджуючи партитуру концерту та зіставляючи її з усіма доступними партитурами концертів С. Дегтярьова й А. Веделя, які ма-
ють безсумнівну атрибуцію, автор статті доводить, що твір належить перу С. Дегтярьова.
Ключові слова: твори С. Дегтярьова й А. Веделя, концерт, джерело, текст, стиль, атрибуція.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация